تعداد نتایج جستجو : 11 مورد

Images

خانم برای بخش فروش کامپیتور بدون بازار

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

همکاری در اصلاح خدمات و فرآیندها

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 15 - 25 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

پشتیبان نرم افزارهای اداری

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • گیلان
 • رشت
Images

گروه بازرگانی اورانوس

 • فناوری اطلاعات
 • پروژه ای
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • هرمزگان
 • بندرعباس
Images

کارشناس IT

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

همکار مسلط به ورد و کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • چهارمحال بختیاری
 • شهرکرد
Images

کارشناس مرکز عملیات شبکه

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 15 - 25 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارمند امور فناوری اطلاعات

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

کارشناس پشتیبانی (آقا)

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس کامپیوتر خانم یا آقا

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خوزستان
 • اهواز
Images

کاربر کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • البرز
 • کرج