تعداد نتایج جستجو : 5 مورد

Images

خانم برای بخش فروش کامپیتور بدون بازار

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

همکاری در اصلاح خدمات و فرآیندها

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 15 - 25 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس IT

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس مرکز عملیات شبکه

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 15 - 25 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس پشتیبانی (آقا)

 • فناوری اطلاعات
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران