تعداد نتایج جستجو : 4 مورد

Images

مدیر داخلی خانم

 • مدیریت
 • نیمه وقت
 • 1402/07/27
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مدیر منابع انسانی

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • 1402/07/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارمند منابع انسانی

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • 1402/07/08
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام مدیر داخلی در نمایندگی گلدایران

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • 1402/07/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز