تعداد نتایج جستجو : 9 مورد

Images

مدیر داخلی

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مدیریت دفتر شیفت عصر

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مدیر تولید آقا

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مهندس شیمی

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مدیر داخلی خانم

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مدیر داخلی خانم

 • مدیریت
 • نیمه وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مدیر منابع انسانی

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارمند منابع انسانی

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام مدیر داخلی در نمایندگی گلدایران

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز