تعداد نتایج جستجو : 8 مورد

Images

مدیر شبکه های اجتماعی

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • 1402/09/31
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ادمین و محتوا کار خانم

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • 1402/09/29
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مدیر شبکه های مجازی

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • 1402/09/24
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ادمین

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • 1402/12/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ادمین سایت

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • 1402/12/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ادمین خانوم

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • 1402/12/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارشناس تولید محتوا

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • 1402/12/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار فضای مجازی

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • 1402/12/21
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز