تعداد نتایج جستجو : 6 مورد

Images

مهندس شیمی

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • 1402/09/19
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مدیر داخلی خانم

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • 1402/09/29
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مدیر داخلی خانم

 • مدیریت
 • نیمه وقت
 • 1402/12/27
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مدیر منابع انسانی

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • 1402/12/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارمند منابع انسانی

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • 1402/12/08
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام مدیر داخلی در نمایندگی گلدایران

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • 1402/12/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز