تعداد نتایج جستجو : 6 مورد

Images

مدیر دیجیتال مارکتینگ

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 25 - 40 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

خانم دفتری و پیگیری مالیاتی

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام مدیر داخلی

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

سرپرست کارگاه

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام مدیر داخلی

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مدیر داخلی

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • تهران