نمایش 1 تا 3 از 3 نتیجه

کارگر ساده - کارگر فنی - بسته بند

  • کارگر ساده
  • 1401-12-15
اصفهان
  • تمام وقت
  • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

استخدام

  • اپراتور دستگاه
  • 1401-03-16
اصفهان

استخدام

  • اپراتور دستگاه
  • 1401-03-16
اصفهان