تعداد نتایج جستجو : 6 مورد

Images

نیروی خدماتی

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • البرز
 • کرج
Images

کارگر ساده ساکن ماهدشت کرج

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • البرز
 • کرج
Images

کارگر ساده

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • البرز
 • کرج
Images

استخدام مونتاژکار و نصاب در و پنجرهUPVC

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • البرز
 • کرج
Images

استخدام مونتاژکار یوپی وی سی و نیروی فنی

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • البرز
 • کرج
Images

اپراتور تولید (مونتاژ دستی)

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • البرز
 • کرج