تعداد نتایج جستجو : 11 مورد

Images

کارگر فنی مسلط به دریل،سنگ فرز و پرسکاری

 • کارگر
 • تمام وقت
 • 1402/07/26
 • خراسان رضوی
 • تربت حیدریه
Images

کارگر فنی و مکانیک

 • کارگر
 • تمام وقت
 • 1402/07/21
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

مونتاژکار

 • کارگر
 • تمام وقت
 • 1402/07/21
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

جوشکار

 • کارگر
 • تمام وقت
 • 1402/07/21
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

کارگر ساده

 • کارگر
 • تمام وقت
 • 1402/07/21
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

سرپرست تعمیرات ونگهداری

 • کارگر
 • تمام وقت
 • 1402/07/21
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

سرپرست تعمیرات نگهداری

 • کارگر
 • تمام وقت
 • 1402/07/21
 • خراسان رضوی
 • نیشابور
Images

کارگر ساده

 • کارگر
 • تمام وقت
 • 1402/07/21
 • خراسان رضوی
 • نیشابور
Images

جوشکار

 • کارگر
 • تمام وقت
 • 1402/07/21
 • خراسان رضوی
 • نیشابور
Images

مونتاژکار

 • کارگر
 • تمام وقت
 • 1402/07/21
 • خراسان رضوی
 • نیشابور
Images

کارگر فنی و مکانیک

 • کارگر
 • تمام وقت
 • 1402/07/21
 • خراسان رضوی
 • نیشابور