تعداد نتایج جستجو : 3 مورد

Images

ظرف شور

 • کارگر
 • نیمه وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

پرسشگر میدانی

 • کارگر
 • پروژه ای
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

نیروی بسته بندی

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • فارس
 • شیراز