نمایش 1 تا 12 از 35 نتیجه

اپراتور خط تولید

 • کارگر فنی
 • 1401-12-17
تهران
 • شنبه تا چهارشنبه 7-15:30 و پنج شنبه 7- 11:30
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

استخدامی کارگرساده

 • کارگر ساده
 • 1401-12-16
تهران
 • 8ساعت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

دعوت به همکاری کارگر ساده و فنی

 • کارگر ساده
 • 1401-12-15
تهران
 • تمام وقت
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

قالب ساز

 • کارگر فنی
 • 1401-12-02
رباط کریم
 • تمام وقت
 • تمام وقت

تراشکار cnc

 • تراش کاری
 • 1401-12-02
رباط کریم
 • تمام وقت
 • تمام وقت

کارکر ساده انبار

 • کارگر ساده
 • 1401-11-25
تهران
 • 7 و نیم تا ۱۶
 • تمام وقت

تراشکار

 • تراش کاری
 • 1401-11-17
رباط کریم
 • از7:30 تا 4:30
 • تمام وقت

کارگر فنی

 • کارگر فنی
 • 1401-11-11
تهران
 • 8الی 18
 • تمام وقت
 • 7-19
 • تمام وقت
 • 7-19
 • تمام وقت

کارگر شیشه بر

 • شیشه بری
 • 1401-08-02
تهران

چاپ دیجیتال ولیتوگرافی

 • اپراتور چاپ
 • 1401-08-01
تهران