تعداد نتایج جستجو : 9 مورد

Images

کارشناس تحقیق و توسعه

 • مهندس مکانیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

طراح نقشه کش تاسیسات مکانیکی revit

 • مهندس مکانیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس مکانیک تاسیسات سرپرست کارگا ساختم

 • مهندس مکانیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

فنی ماهر به دستگاهای سالن تولیدآجر

 • مهندس مکانیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس مکانیک مسلط به طراحی

 • مهندس مکانیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام مهندس مکانیک-تاسیسات

 • مهندس مکانیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس نقشه کشی صنعتی

 • مهندس مکانیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام کارشناس طراحی مهندسی

 • مهندس مکانیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

امور آزمونگری وکارشناس فنی در معاینه فنی

 • مهندس مکانیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران