تعداد نتایج جستجو : 5 مورد

Images

فرزکار قطعات خودرو صنعتی

 • فرز کاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

فرزکار قطعات خودرو صنعتی

 • فرز کاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

فرزکار

 • فرز کاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

فرزکار

 • فرز کاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام در واحد صنعتی معتبر

 • فرز کاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز