تعداد نتایج جستجو : 8 مورد

Images

کارشناس شبکه

  • کارشناس شبکه
  • تمام وقت
  • حقوق : 11 - 14 میلیون
  • آذربایجان شرقی
  • تبریز
Images

سرپرست واحد فنی و پشتیبانی

  • کارشناس شبکه
  • تمام وقت
  • حقوق : 14 - 24 میلیون
  • آذربایجان شرقی
  • تبریز
Images

استخدام کارشناس فنی

  • کارشناس شبکه
  • تمام وقت
  • حقوق : 12 - 20 میلیون
  • اصفهان
  • اصفهان
Images

کارشناس کامپیوتر

  • کارشناس شبکه
  • تمام وقت
  • حقوق : 10 - 12 میلیون
  • خوزستان
  • شوشتر
Images

کارشناس شبکه

  • کارشناس شبکه
  • تمام وقت
  • حقوق : 6 - 8 میلیون
  • آذربایجان شرقی
  • تبریز
Images

مسئول کامپیوتر و it

  • کارشناس شبکه
  • تمام وقت
  • حقوق : 8 - 10 میلیون
  • تهران
  • تهران
Images

کارشناس شبکه

  • کارشناس شبکه
  • تمام وقت
  • حقوق : 8 - 10 میلیون
  • تهران
  • تهران
Images

متصدی کافی نت

  • کارشناس شبکه
  • تمام وقت
  • حقوق : 6 - 8 میلیون
  • اصفهان
  • اصفهان