تعداد نتایج جستجو : 62 مورد

Images

منشی

 • امور دفتری - اداری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام پشتیبان

 • امور دفتری - اداری
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار خانم جهت انجام امور دفتری

 • امور دفتری - اداری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام حسابدار و مدیر فروش

 • امور دفتری - اداری
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی خانم

 • امور دفتری - اداری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی آشنا به کامپیوتر زیر ۳۰ سال

 • امور دفتری - اداری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارمند اداری

 • امور دفتری - اداری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

خانم جهت همکاری در امور اداری

 • امور دفتری - اداری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارمند دفتری

 • امور دفتری - اداری
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار خانم

 • امور دفتری - اداری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی و مشاور خانم

 • امور دفتری - اداری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام دو نفر خانم

 • امور دفتری - اداری
 • پاره وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی و کارگزینی

 • امور دفتری - اداری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

فروش دفتری و امور اداری

 • امور دفتری - اداری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارمند دفتری خانم

 • امور دفتری - اداری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
اولین   قبلی  
1  2  3  4  5 
  بعدی   آخرین