تعداد نتایج جستجو : 12 مورد

Images

کارشناس کنترل کیفی

 • کنترل کیفی
 • تمام وقت
 • 1402/10/05
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مهندس کنترل کیفی خانم

 • کنترل کیفی
 • تمام وقت
 • 1402/09/28
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مسئول فنی آقا

 • کنترل کیفی
 • تمام وقت
 • 1402/09/26
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مهندس کنترل کیفی

 • کنترل کیفی
 • تمام وقت
 • 1402/09/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارشناس کنترل کیفی

 • کنترل کیفی
 • تمام وقت
 • 1402/09/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام 4 نفر مسئول کنترل کیفیت

 • کنترل کیفی
 • تمام وقت
 • 1402/08/21
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

بازرس کنترل کیفی خط تولید قطعات خودرو

 • کنترل کیفی
 • تمام وقت
 • 1402/08/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مدیر سالن

 • کنترل کیفی
 • تمام وقت
 • 1403/01/13
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کنترل کیفی

 • کنترل کیفی
 • تمام وقت
 • 1403/01/09
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مسئول کنترل کیفیت

 • کنترل کیفی
 • تمام وقت
 • 1402/12/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

فنی و مهندسی

 • کنترل کیفی
 • تمام وقت
 • 1402/12/24
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کنترل کیفی

 • کنترل کیفی
 • تمام وقت
 • 1402/12/21
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز