نمایش 1 تا 12 از 56 نتیجه

 • تمام وقت
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

نیازمند فروشنده خانم

 • فروشندگی
 • 1401-12-22
سهند
 • 10الی ۸شب
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

فروشندگی

 • فروشندگی
 • 1401-12-22
تبریز
 • صبح 8 الی 16 و از 16 تا 24 یک تایم
 • نیمه وقت
6-8 میلیون تومان

کارشناس فروش

 • بازاریابی
 • 1401-12-21
تبریز
 • ۸ ساعت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

کانترکار خانم

 • فروشندگی
 • 1401-12-15
تبریز
 • تمام وقت
 • نیمه وقت
4-6 میلیون تومان

استخدام کارشناس فروش دفتری خانم

 • کارشناس فروش
 • 1401-12-15
تبریز
 • 9 الی 18
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

نیازمند فروشنده خانم

 • فروشندگی
 • 1401-12-13
سهند
 • 9صبح الی 8شب
 • تمام وقت

استخدام فروشنده خانم

 • مدیر فروش
 • 1401-12-10
سهند
 • 9صبح الی 8شب
 • تمام وقت

فروشنده خانم درگالری لباس

 • فروشندگی
 • 1401-12-10
تبریز
 • 10:30 الی 22
 • تمام وقت

استخدام فروشنده آقا یا خانم

 • فروشندگی
 • 1401-12-08
تبریز
 • تمام وقت
 • تمام وقت

کارشناس فروش

 • کارشناس فروش
 • 1401-12-08
تبریز
 • 08:00 الی 17:00
 • تمام وقت

کارشناسی بیمه

 • بازاریابی
 • 1401-12-07
تبریز
 • تمام وقت و پاره وقت
 • نیمه وقت