تعداد نتایج جستجو : 4 مورد

Images

منشی و کارشناس فروش

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • تهران
 • شهریار
Images

بازاریاب تلفنی دورکارکل کشور مزایای عالی

 • فروش و بازاریابی
 • دورکاری
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • تهران
 • شهریار
Images

فروشنده

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • شهریار
Images

پشتیبانی دستگاه کارتخوان

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • شهریار