تعداد نتایج جستجو : 11 مورد

Images

استخدام بازاریاب حضوری

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

کارشناس مهندسی فروش

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

کارشناس فروش تلفنی

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

کارشناس بازاریابی و فروش دورکار

 • فروش و بازاریابی
 • دورکاری
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

استخدام رسمی در بیمه

 • فروش و بازاریابی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

کارشناس فروش

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

نیروی فروش

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

بازاریابی و فروش

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

حسابدار و بازاریاب

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

فروشنده کیف و کفش

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

فروشنده

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • فارس
 • شیراز