نمایش 1 تا 12 از 23 نتیجه

فروشندگی

 • کارشناس فروش
 • 1402-03-20
تبریز
 • 12 ظهر تا 9 شب
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

کارشناس فروش و بازاریابی

 • کارشناس فروش
 • 1402-03-09
تبریز
 • 9 الی 17
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

کارشناس فروش

 • کارشناس فروش
 • 1402-03-07
تبریز
 • 8-16/30
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

کارمند اداری واحد فروش

 • کارشناس فروش
 • 1402-02-31
تبریز
 • 8.30 الی 18
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

بیمه سامان

 • کارشناس فروش
 • 1402-02-31
تبریز
 • 8الی 8
 • پاره وقت
8-10 میلیون تومان

مسئول فروش تلفنی دورکاری

 • کارشناس فروش
 • 1402-02-30
تبریز
 • از ۱۰ الی ۶
 • دورکاری
6-8 میلیون تومان

کارشناس فروش

 • کارشناس فروش
 • 1402-02-13
تبریز
 • 08:30-17:30
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

کارشناس فروش و بازاریابی

 • کارشناس فروش
 • 1402-02-13
تبریز
 • متغیر
 • پاره وقت
10-12 میلیون تومان

بازاریاب فروش بیمه سامان

 • کارشناس فروش
 • 1402-02-12
تبریز
 • منعطف
 • دورکاری
10-12 میلیون تومان

استخدام کارشناس فروش

 • کارشناس فروش
 • 1402-02-09
تبریز
 • ۸ ساعت
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

کارشناس فروش

 • کارشناس فروش
 • 1402-01-28
تبریز
 • 24 ساعته
 • دورکاری
10-12 میلیون تومان

بیمه سامان

 • کارشناس فروش
 • 1402-01-17
تبریز
 • 8الی 8
 • پاره وقت
8-10 میلیون تومان