نمایش 1 تا 8 از 8 نتیجه

فروشندگی

 • فروشندگی
 • 1401-12-22
تبریز
 • صبح 8 الی 16 و از 16 تا 24 یک تایم
 • نیمه وقت
6-8 میلیون تومان

کانترکار خانم

 • فروشندگی
 • 1401-12-15
تبریز
 • تمام وقت
 • نیمه وقت
4-6 میلیون تومان

فروشنده خانم درگالری لباس

 • فروشندگی
 • 1401-12-10
تبریز
 • 10:30 الی 22
 • تمام وقت

استخدام فروشنده آقا یا خانم

 • فروشندگی
 • 1401-12-08
تبریز
 • تمام وقت
 • تمام وقت

فروشنده در غرفه نمایشگاه

 • فروشندگی
 • 1401-12-04
تبریز
 • ۱۵ الی ۲۲
 • نیمه وقت
 • بصورت شیفت گردشی : یک هفته از ساعت 10 الی 16 و یک هفته 15 الی 21
 • نیمه وقت

فروشنده حرفه ای خانم

 • فروشندگی
 • 1401-11-30
تبریز
 • ۱۰الی۱۰
 • تمام وقت
 • 13 لغایت 21
 • تمام وقت