نمایش 13 تا 24 از 42 نتیجه

بازاریابی و ویزیتور

 • فروشندگی
 • 1402-01-19
بهارستان
 • 9 صبح الی 17
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

ویزیتور حضوری

 • فروشندگی
 • 1402-01-17
فردیس
 • 8صبح لغایت 16
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

فروشنده خانم

 • فروشندگی
 • 1402-01-16
تهران
 • 10 الی 16
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

فروشندگی

 • فروشندگی
 • 1402-01-11
تهران
 • 8 تا ۷
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

عطاری - گیاهان دارویی

 • فروشندگی
 • 1402-01-06
کرج
 • 6
 • نیمه وقت
4-6 میلیون تومان

فروشندگی

 • فروشندگی
 • 1401-12-26
فردیس
 • 8 تا 18
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

فروشنده محصولات هنری ورق طلا

 • فروشندگی
 • 1401-12-25
تهران
 • 10 تا 22
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

فروشندگی

 • فروشندگی
 • 1401-12-22
تبریز
 • صبح 8 الی 16 و از 16 تا 24 یک تایم
 • نیمه وقت
6-8 میلیون تومان
 • تمام وقت
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

نیازمند فروشنده خانم

 • فروشندگی
 • 1401-12-22
سهند
 • 10الی ۸شب
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

کانترکار خانم

 • فروشندگی
 • 1401-12-15
تبریز
 • تمام وقت
 • نیمه وقت
4-6 میلیون تومان

نیازمند فروشنده خانم

 • فروشندگی
 • 1401-12-13
سهند
 • 9صبح الی 8شب
 • تمام وقت