نمایش 25 تا 36 از 42 نتیجه

فروشنده خانم درگالری لباس

 • فروشندگی
 • 1401-12-10
تبریز
 • 10:30 الی 22
 • تمام وقت

استخدام فروشنده آقا یا خانم

 • فروشندگی
 • 1401-12-08
تبریز
 • تمام وقت
 • تمام وقت

فروشنده در غرفه نمایشگاه

 • فروشندگی
 • 1401-12-04
تبریز
 • ۱۵ الی ۲۲
 • نیمه وقت
 • بصورت شیفت گردشی : یک هفته از ساعت 10 الی 16 و یک هفته 15 الی 21
 • نیمه وقت

فروشنده حرفه ای خانم

 • فروشندگی
 • 1401-11-30
تبریز
 • ۱۰الی۱۰
 • تمام وقت
 • 13 لغایت 21
 • تمام وقت

فروشنده موبایل

 • فروشندگی
 • 1401-08-26
تهران

استخدام فروشنده

 • فروشندگی
 • 1401-07-30
تهران

فروشندگی

 • فروشندگی
 • 1401-06-13
تهران

عطاویچ

 • فروشندگی
 • 1401-06-01
تهران

فروشنده مجرب خانم

 • فروشندگی
 • 1401-06-01
شمیرانات

استخدام

 • فروشندگی
 • 1401-05-29
تهران