نمایش 1 تا 12 از 14 نتیجه

ظرفشور رستوران

 • سالن کاری
 • 1402-01-05
تبریز
 • 12 ظهر تا 12 شب
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

فروشنده

 • سالن کاری
 • 1401-12-18
تبریز
 • 8الی16
 • نیمه وقت
4-6 میلیون تومان

نظافتچی آشپزخانه رستوران

 • سالن کاری
 • 1401-12-16
تبریز
 • 12 ظهر تا 12 شب
 • تمام وقت
4-6 میلیون تومان

سالن کار برای رستوران

 • سالن کاری
 • 1401-12-06
تبریز
 • 12 ظهر تا 12 شب
 • تمام وقت

سالن کار

 • سالن کاری
 • 1401-11-26
تبریز
 • 9 الی 23
 • تمام وقت

سالن کار

 • سالن کاری
 • 1401-11-26
تبریز
 • 9 الی 23
 • تمام وقت

ظرفشور رستوران

 • سالن کاری
 • 1401-11-25
تبریز
 • 12 ظهر تا 12 شب
 • تمام وقت
 • 8صبح الی8
 • تمام وقت

سالن کار

 • سالن کاری
 • 1401-11-12
تبریز
 • 9 الی 23
 • تمام وقت

رستوران

 • سالن کاری
 • 1401-06-22
تهران

سالنکار

 • سالن کاری
 • 1401-06-21
تبریز

گارسون خانم

 • سالن کاری
 • 1401-06-21
تهران