نمایش 1 تا 12 از 18 نتیجه

سالن کار

 • سالن کاری
 • 1402-03-02
تبریز
 • شیفت عصر و صبح
 • نیمه وقت
4-6 میلیون تومان

سالن کار نیمه وقت برای رستوران

 • سالن کاری
 • 1402-02-24
تبریز
 • روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 12 ظهر تا 12 شب
 • نیمه وقت
4-6 میلیون تومان

سالن کار

 • سالن کاری
 • 1402-02-18
تبریز
 • ۱۶ الی ۲۴
 • نیمه وقت
8-10 میلیون تومان

سالن کار - باریستا - ویتر - ظرفشور

 • سالن کاری
 • 1402-02-11
تبریز
 • 16 الی 24
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

سالن کار آقا و خانم

 • سالن کاری
 • 1402-02-07
تبریز
 • 10 الی 22 یا 12 الی 19
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

کافی شاپ

 • سالن کاری
 • 1402-02-06
تبریز
 • 3 ظهر الی 11 شب
 • پاره وقت
4-6 میلیون تومان
 • 16 الی 24 روزهای شنبه تا چهارشنبه
 • نیمه وقت
4-6 میلیون تومان

سالن کار برای شیفت عصر رستوران

 • سالن کاری
 • 1402-01-18
تبریز
 • 4 ظهر تا 12 شب برای روزهای شنبه تا چهارشنبه
 • نیمه وقت
4-6 میلیون تومان

ظرفشور رستوران

 • سالن کاری
 • 1402-01-05
تبریز
 • 12 ظهر تا 12 شب
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

فروشنده

 • سالن کاری
 • 1401-12-18
تبریز
 • 8الی16
 • نیمه وقت
4-6 میلیون تومان

نظافتچی آشپزخانه رستوران

 • سالن کاری
 • 1401-12-16
تبریز
 • 12 ظهر تا 12 شب
 • تمام وقت
4-6 میلیون تومان

سالن کار برای رستوران

 • سالن کاری
 • 1401-12-06
تبریز
 • 12 ظهر تا 12 شب
 • تمام وقت