تعداد نتایج جستجو : 10 مورد

Images

استخدام سالنکار ماهر

 • سالن کاری
 • تمام وقت
 • 1402/08/09
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام سالنکار ماهر

 • سالن کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/11
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام سالنکار ماهر

 • سالن کاری
 • تمام وقت
 • 1402/11/28
 • تهران
 • تهران
Images

سالن کار

 • سالن کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/14
 • تهران
 • تهران
Images

سالن کار

 • سالن کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/14
 • تهران
 • تهران
Images

سالن کاری

 • سالن کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/13
 • تهران
 • تهران
Images

گارسون خانم

 • سالن کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/13
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام سالنکار ماهر

 • سالن کاری
 • تمام وقت
 • 1402/11/23
 • تهران
 • تهران
Images

آشپز،کمک آشپز،ویتر،سالن کار،هاست

 • سالن کاری
 • نیمه وقت
 • 1402/12/17
 • تهران
 • تهران
Images

نیرو ساده برای کار دررستوران

 • سالن کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/10
 • تهران
 • تهران