تعداد نتایج جستجو : 16 مورد

Images

منشی خانم

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1402/10/14
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

امور دفتری مسلط به فضای مجازی

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1402/10/13
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

امور دفتری خانم

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1402/09/26
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار دفتری

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1403/01/13
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور برای دستگاه لاغری

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1402/12/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیروی اداری در گلدایران

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1402/12/16
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار خانم جهت حسابداری و امور دفتری

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1402/12/15
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی و دفتری

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1402/12/27
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی آشنا به کامپیوتر

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1402/12/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی و حسابدار

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1402/12/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی اداری

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1402/12/24
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی فروشکاه

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1402/12/24
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1402/12/24
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1402/12/24
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی املاک

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • 1402/12/22
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز