نمایش 1 تا 6 از 6 نتیجه

منشی بخش اداری

 • منشی گری
 • 1401-12-11
تبریز
 • 8:30 الی 17:30
 • تمام وقت

منشی اداری

 • منشی گری
 • 1401-11-30
تبریز
 • 8:30 الی 17:30
 • تمام وقت

اداری

 • منشی گری
 • 1401-11-20
تبریز
 • 12 ساعت
 • تمام وقت

منشی اداری (خانم)

 • منشی گری
 • 1401-11-16
تبریز
 • 8صبح الی 18 عصر
 • تمام وقت

منشی دفتری

 • منشی گری
 • 1401-08-15
تبریز