تعداد نتایج جستجو : 3 مورد

Images

نیروی خدماتی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/18
 • البرز
 • کرج
Images

استخدام نیروی خدمات نظافت و تاسیسات

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/12
 • البرز
 • کرج
Images

خدمات و نظافت

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/26
 • البرز
 • کرج