تعداد نتایج جستجو : 34 مورد

Images

نیروی کارخدماتی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/09/23
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیروی خدماتی خانم

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/09/29
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

خانم برای امور خدماتی- نظافت- آشپزی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/09/05
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیروی خدمات آقا

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/09/26
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار خدماتی خانم

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/09/11
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

به یک خانم برای امور خدماتی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/08/15
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگرخدماتی وظرفشور برای رستوران

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/09/08
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار خدماتی ونظافتی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/09/04
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیروی خدماتی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/08/31
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار خدماتی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/08/27
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار خدماتی و ظرفشور

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1403/01/13
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار خدماتی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1403/01/13
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیروی خدماتی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1403/01/09
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیروی خدماتی آقا

 • خدماتی
 • نیمه وقت
 • 1402/12/28
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار خدماتی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/21
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
اولین   قبلی  
1  2  3 
  بعدی   آخرین