تعداد نتایج جستجو : 24 مورد

Images

نظافتچی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/08/23
 • تهران
 • تهران
Images

خدمات و پذیرایی و نظافت

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/09/15
 • تهران
 • تهران
Images

متصدی ماشین کودک در مرکز خرید

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/09/07
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام فوری نیروی خدماتی آقا

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/08/27
 • تهران
 • تهران
Images

نیرو خدماتی نظافتی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/08/26
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام نیروی خدماتی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/08/21
 • تهران
 • تهران
Images

خشکشویی و لباس شویی یاس

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/08/16
 • تهران
 • تهران
Images

نیروی خدمات و نظافت

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/05
 • تهران
 • تهران
Images

نیروی خدماتی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/13
 • تهران
 • تهران
Images

خدمات و آبدارچی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/12
 • تهران
 • تهران
Images

آبدارچی خانم

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/12
 • تهران
 • تهران
Images

آبدارچی برای دفتر حقوقی

 • خدماتی
 • نیمه وقت
 • 1402/12/12
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام نیروی خدمات

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/11
 • تهران
 • تهران
Images

نیروی خدماتی خانم آشنا به آشپزی

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/08
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام نیروی خدماتی نظافتی خانم

 • خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/12/30
 • تهران
 • تهران