نمایش 1 تا 10 از 10 نتیجه

 • بصورت شیفت در گردش
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

خدمات و نظافت

 • خدماتی
 • 1401-12-21
تهران
 • ساعات و روز های کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 تا 17 و پنجشنبه ها 8:30 تا 12:30
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

نیروی خدمات

 • خدماتی
 • 1401-12-14
تهران
 • مطابق وزارت کار
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

آبدارچی برای دفتر حقوقی

 • خدماتی
 • 1401-08-02
تهران

کارگر خدمات

 • خدماتی
 • 1401-03-11
تهران

نیروی خدماتی

 • خدماتی
 • 1401-01-31
تهران

آبدارچی

 • خدماتی
 • 1401-01-29
تهران

استخدام نیروی خدمات

 • خدماتی
 • 1401-01-28
تهران

آبدارچی و نظافت

 • خدماتی
 • 1401-01-23
تهران

خدمات و آبدارچی

 • خدماتی
 • 1401-01-06
تهران