نمایش 1 تا 12 از 25 نتیجه

مانتو وشلوار

 • خیاطی
 • 1401-11-13
تبریز
 • 8الی 18
 • تمام وقت

خیاط ماهر

 • خیاطی
 • 1401-07-25
تهران

چرخکار  ماهر و نیمه ماهر

 • خیاطی
 • 1401-07-19
ایذه

استخدام خیاط

 • خیاطی
 • 1401-07-18
تهران

کارگاه کفش

 • خیاطی
 • 1401-06-20
تبریز

دوfemaleده ماهر خانم

 • خیاطی
 • 1401-06-19
کرج

دوfemaleده ماهر خانم

 • خیاطی
 • 1401-06-16
کرج

به چند خیاط خانم نیازمندیم

 • خیاطی
 • 1401-05-22
تهران

استخدام خیاط

 • خیاطی
 • 1401-05-08
تهران

آگهی

 • خیاطی
 • 1401-05-05
تبریز