تعداد نتایج جستجو : 40 مورد

Images

طراح لباس و برشکار لباسکار

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

پستا ساز و چرخکار

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

خیاط و زیگزال دوز ماهر حوله تن پوش

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • سهند
Images

چرخکار خانم در محیط زنانه

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکار خانم یا آقا

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکار حوله

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکار ماهر کفش

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکار ماهر خانم

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : بالای 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

رومیزکار خانم

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکار خانم و آقا

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکار ماهر و نیمه ماهر

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • سهند
Images

اتوکار خانم

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکار خانم

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکار و ساده کارخانم

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکار ماهر و نیمه ماهر

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
اولین   قبلی  
1  2  3 
  بعدی   آخرین