تعداد نتایج جستجو : 4 مورد

Images

چرخکار خانم

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

استخدام دوزنده

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

نیازمند خیاط تریکو

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

تولید اسباب بازی

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان