تعداد نتایج جستجو : 15 مورد

Images

خیاط ماهر برای کار در کارگاه

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

چرخکار خانم حرفه ای محیط مخصوص بانوان

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

اتوکار و راسته دوز خانم

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

چرخکار خانم

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

خیاط خانم

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

خیاط خانم

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

چرخکارو برشکار

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

خیاط

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

چرخکار و خیاط کاپشن بچه گانه

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

خیاط ماهر و برشکار ماهر

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

خیاط ماهر

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

چرخکار راسته دوز

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

زیگزال دوز میاندوز

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام استایلیست و طراح لباس

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

توليد پوشاك

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران