نمایش 1 تا 12 از 455 نتیجه

کارگر ماهر و نیمه ماهر

 • کارگر ساده
 • 1402-03-11
تبریز
 • 8 الی 18
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

نظافت

 • سالن کاری
 • 1402-03-11
تبریز
 • 9 الی 23
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

کارگر بسته بندی و بارگیری

 • کارگر ساده
 • 1402-03-11
تبریز
 • به صورت شیفتی
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

سالن کار

 • سالن کاری
 • 1402-03-11
تبریز
 • 9 الی 23
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

استخدام پیک موتوری یا خودرویی

 • پیک موتوری
 • 1402-03-10
تبریز
 • ۱۱ صبح تا ۱۱ شب
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

کارگر ساده

 • کارگر ساده
 • 1402-03-09
تبریز
 • 8 تا 17
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

مهندس برق الکترونیک یا قدرت

 • برق الکترونیک
 • 1402-03-09
تبریز
 • 9 الی 17
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

کارشناس فروش و بازاریابی

 • کارشناس فروش
 • 1402-03-09
تبریز
 • 9 الی 17
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

کارگر ساده

 • کارگر ساده
 • 1402-03-09
تبریز
 • 7.5 الی 15 - 15 الی 18 اضافه کاری
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان
 • 8 تا 17
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

همکار جهت نجاری

 • نجاری
 • 1402-03-09
تبریز
 • ۸صب-۱۷
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

مدیر دفتر

 • برق الکترونیک
 • 1402-03-09
تبریز
 • 9 الی 17
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان