تعداد نتایج جستجو : 3 مورد

Images

کارگر فنی قلاویز زن

 • سوراخ کاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

سوراخکار قطعات خودرو صنعتی

 • سوراخ کاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

سوراخکار ماهر و نیمه ماهر

 • سوراخ کاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز