تعداد نتایج جستجو : 3 مورد

Images

آرماتوربند و قالب بند روزمزد

 • ساختمانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

استخدام بنا

 • ساختمانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

استخدام برقکار ساختمان

 • ساختمانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان