تعداد نتایج جستجو : 5 مورد

Images

خیاط ماهر و نیمه ماهر

 • خیاطی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

خیاط و چرخکار خانم

 • خیاطی
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

به چند نفر خانم (اتوکار ماهر، چرخکار،

 • خیاطی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

خیاطی

 • خیاطی
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیازمند وردست یاخیاط نیمه ماهر

 • خیاطی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز