نمایش 1 تا 7 از 7 نتیجه

کارتن سازی ولیوند

 • کارگر فنی
 • 1401-12-09
تبریز
 • 8-5.30
 • تمام وقت
 • 8 الی 17
 • تمام وقت

مکانیک و تعمیرکار فنی

 • کارگر فنی
 • 1401-11-30
تبریز
 • 8 الی 17
 • تمام وقت

طلا سازی

 • کارگر فنی
 • 1401-11-25
تبریز
 • ده صبح تا هفت عصر
 • تمام وقت

اپراتور

 • کارگر فنی
 • 1401-11-24
تبریز
 • 8-17
 • تمام وقت

کارتن سازی ولیوند

 • کارگر فنی
 • 1401-11-19
تبریز
 • 8-5.30
 • تمام وقت

استخدام

 • کارگر فنی
 • 1401-05-24
تبریز