نمایش 1 تا 6 از 6 نتیجه

اپراتور خط تولید

 • کارگر فنی
 • 1401-12-17
تهران
 • شنبه تا چهارشنبه 7-15:30 و پنج شنبه 7- 11:30
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

قالب ساز

 • کارگر فنی
 • 1401-12-02
رباط کریم
 • تمام وقت
 • تمام وقت

کارگر فنی

 • کارگر فنی
 • 1401-11-11
تهران
 • 8الی 18
 • تمام وقت

پوشاک چرم

 • کارگر فنی
 • 1401-04-18
تهران

پوشاک چرم

 • کارگر فنی
 • 1401-04-08
تهران

كمك برشكار

 • کارگر فنی
 • 1401-02-05
ری