تعداد نتایج جستجو : 16 مورد

Images

تکنسین داروخانه

 • درمانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • اصفهان
 • لنجان
Images

استخدام روانپزشک

 • درمانی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • خوزستان
 • اهواز
Images

همکاری در شرکت پارس نیوشانیک

 • درمانی
 • پاره وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • رباط کریم
Images

بهیار

 • درمانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • سیستان و بلوچستان
 • زاهدان
Images

خانم جهت پرستاری کودک

 • درمانی
 • پاره وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • البرز
 • کرج
Images

اپراتور لیزر کندلا

 • درمانی
 • پاره وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

خانم جهت تزریق سرم وامپول در مطب پزشک

 • درمانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

پرستار (مربی) کودک

 • درمانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مسئول ایمنی

 • درمانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • البرز
 • کرج
Images

دستیار دندان پزشک

 • درمانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس آزمایشگاه

 • درمانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • قم
 • قم
Images

استخدام کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ایی

 • درمانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

وکساپ فریم کار

 • درمانی
 • پاره وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

پرستاری

 • درمانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

اپراتور ليزر

 • درمانی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز