نمایش 1 تا 10 از 10 نتیجه

مربی

 • مشاوره روانشناسی
 • 1402-03-03
تهران
 • 24 ساعت / 48 ساعت استراحت
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

پرستار شبانه روزی

 • نگهداری از سالمند و کودک
 • 1402-02-06
تبریز
 • ۲۴ ساعته
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان
 • شیفت در گردش
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

پرستاری

 • نگهداری از سالمند و کودک
 • 1402-01-20
اصفهان
 • 24 ساعته
 • تمام وقت
4-6 میلیون تومان

دستیار دندانپزشکی و منشی

 • دستیار دندان پزشک
 • 1402-01-16
تهران
 • 15-21
 • نیمه وقت
6-8 میلیون تومان

پرستاری

 • پرستاری
 • 1401-08-23
تبریز

نیازمند دستار دندانپزشک

 • دستیار دندان پزشک
 • 1401-07-20
تهران

کارشناس آزمایشگاه حتما ساکن قم باشند

 • کارشناس آزمایشگاه
 • 1401-04-20
تهران

استخدام

 • دستیار دندان پزشک
 • 1401-03-07
تهران

مسئول ایمنی

 • کارشناس بهداشت
 • 1401-01-30
کرج