تعداد نتایج جستجو : 5 مورد

Images

خانم جهت تزریق سرم وامپول در مطب پزشک

 • درمانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

پرستار (مربی) کودک

 • درمانی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

وکساپ فریم کار

 • درمانی
 • پاره وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور ليزر

 • درمانی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور ليزر

 • درمانی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز