تعداد نتایج جستجو : 21 مورد

Images

به یک تراشکار ماهر یا نیمه مار جهت اپرات

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1402/09/22
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تراشکار قطعات خودرو صنعتی

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1402/09/11
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تراشکار دستی

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1402/08/31
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تراشکار قطعات خودرو صنعتی

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1402/08/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام تراشکار

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1402/08/15
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تراشکار

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1402/08/19
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تراشکارماهر و نیمه ماهر

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1402/08/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تراشکار

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1403/01/06
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر فنی

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تراشکار ماهر یا نیمه ماهر

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1402/11/17
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تراشکار

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1402/11/31
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تراشکار ماهر و اپراتور CNC

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/15
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جذب نفر برای خط تولید

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/10
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تراشکار نیمه ماهر

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/12
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

به یک نفر تراشکار نیازمندیم

 • تراش کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/13
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز