تعداد نتایج جستجو : 10 مورد

Images

استخدام منشی و مدیر و پیک

 • ویتر
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

ويتر جوان و خوش برخورد

 • ویتر
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • البرز
 • کرج
Images

باریستا ویتر کانتر زن

 • ویتر
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کانترکار خانم

 • ویتر
 • پاره وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مهماندار کافه (هاست)

 • ویتر
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ویترس کافه رستوران

 • ویتر
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

ویتر رستوران

 • ویتر
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ویتر رستوران

 • ویتر
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ويترس (گارسون)

 • ویتر
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

ظرفشور و نظافت کافه قنادی

 • ویتر
 • نیمه وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز