تعداد نتایج جستجو : 28 مورد

Images

جوشکار co2

 • جوشکاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • تهران
 • رباط کریم
Images

استخدام جوشکار Co2 ماهر و نیمه ماهر

 • جوشکاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

شرکت پروفیل گستر فولاد ظفر تولید کننده

 • جوشکاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جوشکار نیمه ماهر

 • جوشکاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جوشکار برقی

 • جوشکاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جوشکار

 • جوشکاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جوشکار ماهر و نیمه ماهر

 • جوشکاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جوشکار ماهر و نیمه ماهر

 • جوشکاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر فنی آشنا به جوشکاری

 • جوشکاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جوشکار

 • جوشکاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جوشکارمعمولی

 • جوشکاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جوشکار

 • جوشکاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام جوشکار حرفه ای

 • جوشکاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جوشکار

 • جوشکاری
 • پروژه ای
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جوشکار

 • جوشکاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز