نمایش 1 تا 5 از 5 نتیجه

جوشکار

 • جوش کاری
 • 1402-03-10
تهران
 • 8-17 شنبه تا چهارشنبه و 8-12 پنج شنبه ها
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

وسط کار جوشکاری

 • جوش کاری
 • 1402-03-09
تهران
 • 8-17 شنبه تا چهارشنبه و 8-12 پنج شنبه ها
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

جوشکار

 • جوش کاری
 • 1402-02-23
تبریز
 • 8 صبح الی 17 عصر
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

جوشکار co2

 • جوش کاری
 • 1402-02-04
تبریز
 • 8صبح تا ۷عصر
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

جوش کار

 • جوش کاری
 • 1401-12-01
تبریز
 • 8 الی 17
 • تمام وقت