تعداد نتایج جستجو : 32 مورد

Images

کابینت سازی دکوراسیون

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار نجار

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مونتاژ کار آقا

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

زیرکارچی صنعت چوب

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نقاش چوب

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر ساده آقا

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نصاب ام دی اف

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

برشکار ام دی اف

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نجار ماهر و نیمه ماهر

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

برشکار ام دی اف

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نصاب ماهر و نیمه ماهر کابینت

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کابینت ساز

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مونتاژ کار صنایع چوبی

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

زیرکار صنایع چوبی

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

روکوب صنایع چوبی

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
اولین   قبلی  
1  2  3 
  بعدی   آخرین