تعداد نتایج جستجو : 2 مورد

Images

جذب نیروی خدماتی

  • کارگر ساده
  • تمام وقت
  • حقوق : 8 - 10 میلیون
  • گیلان
  • لنگرود
Images

جذب نیروی خدماتی در چمخاله

  • کارگر ساده
  • نیمه وقت
  • حقوق : 6 - 8 میلیون
  • گیلان
  • لنگرود