نمایش 1 تا 5 از 5 نتیجه

خدمات و نظافت

 • کارگر ساده
 • 1402-01-06
کرج
 • ۹صبح تا ۵ بعد از ظهر
 • نیمه وقت
8-10 میلیون تومان

کارگر ساده - کارگر فنی - بسته بند

 • کارگر ساده
 • 1401-12-16
کرج
 • تمام وقت
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

بسته بند

 • کارگر ساده
 • 1401-12-16
کرج
 • تمام وقت
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

كار در بخش توليد

 • کارگر ساده
 • 1401-07-19
کرج

اگهی استخدام

 • کارگر ساده
 • 1401-02-14
اشتهارد