تعداد نتایج جستجو : 279 مورد

Images

همکار ساده اقا وخانم

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 11 - 14 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • سهند
Images

نیازمند کارگر ساده

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 24 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر ساده.

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 11 - 14 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیازمند ۴نفر کارگر ساده فوری

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 24 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیازمند ۴نفر کارگر ساده فوری

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 24 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار ساده اقا وخانم

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 11 - 14 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر ساده خانم واقا نیازمندیم

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام کارگر ساده

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نقطه جوش

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

بسته بندی

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیازمند همکار در آبکاری نیکل کروم

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر ساده

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیروی کار خط تولید و حسابدار

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام اقا و خانم در کارگاه تولیدی حوله

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • سهند
Images

کمک انباردار

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
اولین   قبلی  
1  2  3  4  5 
  بعدی   آخرین