تعداد نتایج جستجو : 204 مورد

Images

کارگر خانم و آقا

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1402/10/07
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر ساده آقا

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1402/10/06
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کار گر ساده و مسئول فروش

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1402/09/19
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگاه تولیدی کیف

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1402/09/07
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر ساده خانم و آقا

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1402/09/31
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر ساده تهیه شیرینی

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1402/09/31
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

كارگر ساده خانم

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1402/09/29
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

بسته بندی خانم

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1402/09/27
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

جورابافی

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1402/09/03
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر ساده آقا

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1402/09/26
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر ساده آقا

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1402/09/24
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر بسته بندی

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1402/09/23
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر ساده

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1402/09/23
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر ساده خانم

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1402/08/21
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

اپراتور خط تولید در شرکت شونیز

 • کارگر ساده
 • تمام وقت
 • 1403/01/10
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
اولین   قبلی  
1  2  3  4  5 
  بعدی   آخرین