نمایش 1 تا 12 از 97 نتیجه

کارگر ماهر و نیمه ماهر

 • کارگر ساده
 • 1402-03-14
تبریز
 • 8 الی 18
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

کارگر بسته بندی و بارگیری

 • کارگر ساده
 • 1402-03-11
تبریز
 • به صورت شیفتی
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

کارگر ماهر و نیمه ماهر

 • کارگر ساده
 • 1402-03-11
تبریز
 • 8 الی 18
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

کارگر ساده

 • کارگر ساده
 • 1402-03-09
تبریز
 • 7.5 الی 15 - 15 الی 18 اضافه کاری
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

کارگر ساده

 • کارگر ساده
 • 1402-03-09
تبریز
 • 8 تا 17
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

کارمند خدماتی

 • کارگر ساده
 • 1402-03-08
تبریز
 • شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 16:30 (14 الی 14:45 تایم ناهار)پنجشنبه 7:30 الی 13:00
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

کارگر ساده

 • کارگر ساده
 • 1402-03-08
تبریز
 • ۸_۱۷ و پنجشنبه ها تا ۱۴
 • تمام وقت
8-10 میلیون تومان

کارمند بخش جمع آوری سفارشات

 • کارگر ساده
 • 1402-03-08
تبریز
 • شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 16:30 (14 الی 14:45 تایم ناهار)پنجشنبه 7:30 الی 13:00
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان
 • تمام وقت
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان
 • تمام وقت
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

کارگر کارخانه آجر

 • کارگر ساده
 • 1402-03-04
تبریز
 • ۷ الی ۱۷
 • پروژه ای
بالای 14 میلیون تومان

کارگر ساده

 • کارگر ساده
 • 1402-03-04
تبریز
 • 8 الی 18 به صورت توافقی پاره وقت یا تمام وقت
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان